Chászidok emlékezete

A máramarosszigeti chászid zsidó közösség dalait – Bartók módszerét követve – Eisikovits Miksa kolozsvári zeneszerző gyűjtötte 1938-39-ben. Néhány évvel később a máramarosszigetieket – ahogy a százezreket, a mil- liókat – Auschwitzba vitték. A zeneszerző évtizedekkel később érzett csak elegendő erőt magában ahhoz, hogy hozzányúljon a régi anyaghoz, és a liturgikus dalokból, hétköznapi imákból és könyörgésekből megírja a Mártirok emlékezete c. dalciklust. A Felvidéken és Zemplénben le egész Tokajig a kis falvakban sok gyönyörű zsinagóga állt annakidején. Az olaszliszkait lassan széthordták, megette az idő, de a mádi szerencsére még nagyjából ép. Ebben a csodálatos, eredeti környezetben szólaltatta meg a chaszid dalokat Fekete László főkántor és Lukács Judit zongora-művész.

Keresés